Om uddannelsen

Jobområder

Kontakt
Vil du være fremtidens indeklima-ekspert?
Med en uddannelse som skorstensfejer er du sikret god løn og jobmuligheder i en spændende branche i rivende udvikling, hvor du kommer til at bruge både hænderne og hovedet.
Steffan - Skorstensfejer
Mød Steffan som viser og fortæller om, hvorfor han blev skorstensfejer og viser, hvordan man efterser og renser et varmegenvindigsanlæg på en efterskole.
Se video
Regina - Skorstensfejerlærling
Mød Regina som fortæller om, hvordan en ældre skorsten på et hus renoveres og viser, hvordan man renser en høj skorsten på et halmfyr.
Se video
Emil & Christopher - Skorstensfejere
Mød Emil og Christopher, der fortæller om ventilationsanlæg og energirapporter og viser, hvordan de fejer og renser et pillefyr.
Se video

Om uddannelsen

Spring ud i det – hvis du tør

Er du en ung mand eller ung kvinde, som:

 • har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse
 • interesserer dig for fysik, kemi og matematik
 • har gode evner i dansk
 • har lyst til at uddanne dig til skorstensfejer
 • har et godt helbred og et godt humør
 • synes det er spændende at møde mange forskellige slags mennesker

Så er det her måske noget for dig! Skorstensfejerne er kendte for deres sorte tøj, høje hatte og lange stiger – de traditioner har vi stadig, men i dag arbejder skorstensfejere også med komplekse ventilationsanlæg og ny teknologi.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen eller er du interesseret i at indgå en uddannelsesaftale, så send en mail til skorstensfejeruddannelsens faglige udvalg på stjernholm@skorstensfejeren.dk.

En af skorstensfejerens vigtigste opgaver er at forhindre brand, så på uddannelsen får du professionel brandteknisk viden, og det er også vigtigt, at du undervejs får forståelse for arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse og kender alt til de love og bestemmelser, der gælder på området.

Skorstensfejerens arbejde kan både foregå i private hjem og i store virksomheder, og en del af undervisningen går også på at lære at rådgive og udføre kundeservice.

Uddannelsen varer 4 år og veksler mellem skole og oplæring. Du kan starte på skole eller i oplæring i en virksomhed.

En skorstensfejer udfører lovpligtigt skorstensfejerarbejde, efterser nye installationer om de er sikre at benytte, overholder miljøbestemmelser, renser og vedligeholder ventilationsanlæg.

Herunder kan du læse mere omkring hvordan skorstensfejer-uddannelsen er bygget op. Både i forhold til skoleophold og oplæring i en virksomhed.

Klik på de forskellige faner herunder for at se indholdet af uddannelsen.
Klik på de forskellige blokke i skorstenen, for at se indholdet af uddannelsen på både skoleophold og oplæringsperioder.
Klik på de forskellige blokke, for at se indholdet af uddannelsen på både skoleophold og oplæringsperioder.
H4
h4
H3
h3
H2
h2
H1
h1
GF2
gf2
h4-arrow-new-3h3-arrow-new-2h2-arrow-new-2h1-arrow-new-3
GF2
Indhold på skoleophold
 • Elteknik
 • Fyringsteknik
 • Kedel- og ovnlære
 • Kundepleje
 • Lovgivning
 • Måleteknik
 • Renseteknik
 • Skorstensteknik
 • Digitale værktøjer
 • Branchekendskab
 • Dansk
 • Matematik
 • Naturfag
 • Elementær brandbekæmpelse
H1
Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • El-teknik
 • Energitjek og kundeservice
 • Fyringsteknik - fossile brændsler
 • Målemetodik
 • Tegningsforståelse
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Indregulering af ildsteder

Indhold i oplæringsperiode mellem GF2 & H1
 • Værktøjskendskab
 • Skortensfejning
 • Røgrørsrensning
 • Brændeovnsrensning
 • Kedelrensning på oliefyr
 • Fejlfinding på oliefyr
 • Brandpræventivt tilsyn, del 1
 • Vejledning om skorstene og røgrør
 • Vejledning om biobrændsel
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Kommunikation med kunder
H2
Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Forebyggende miljøforanstaltninger
 • Tæthedsprøvning
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Målemetodik
 • Projekt
 • Tegningsforståelse
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Fagrelateret it

Indhold i oplæringsperiode mellem H1 & H2
 • Rensning af skorsten og røgrør
 • Udfræsning af skorstene
 • Rensning af ventilationsaggregater
 • Rensning af ventilationskanaler
 • Brandpræventivt tilsyn, del 2
 • Fejlfinding på skorstene og røgrør
 • Vejledning om skorstene og røgrør
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Egenkontrol af måleudstyr
 • Kontrolmåling af oliefyr
 • Behandling af måleresultater
 • Vejledning om biobrændsel
 • Kommunikation med kunder
H3
Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Projekt
 • Rapportering
 • Renseteknik
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Optimering af skorstene

Indhold i oplæringsperiode mellem H2 & H3
 • Rensning og servicering af pillebrændeovne
 • Rensning af halmfyr
 • Rensning og servicering af biobrændselsanlæg
 • Kontrolmåling af biobrændselsfyr
 • Fejlfinding på biobrændselsanlæg
 • Indregulering af biobrændselsfyr
 • Fejlfinding på ventilationssystemer
 • Måling på ventilationsanlæg
 • Brandpræventivt tilsyn, del 3
 • Bygning/renovering af skorstene
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Kommunikation med kunder
 • Kommunikation med samarbejdspartnere
 • Vejledning om kedelanlæg og bygningsforhold
 • Vejledning om skorstene og røgrør
H4
Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Energi og kundeservice
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Fyringsteknik - fossile brændsler
 • Renseteknik
 • Skorstensteknik

Valgfrit specialefag:
Varmeanlægsforståelse
Valgfrit specialefag:
Vådrens - ventilationsteknik

Indhold i oplæringsperiode mellem H3 & H4
 • Tilmelding af ildsteder og skorstene
 • Brandpræventivt tilsyn, del 4
 • Kedelanlægsforståelse
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Ekspansionsforhold
 • Rådgivning om akkumuleringsbeholdere
 • Rådgivning om anlægssikkerhed
 • Kommunikation med kunder
 • Kommunikation med samarbejdspartnere
 • Rådgivning om kedelanlæg og bygningsforhold
 • Rådgivning om skorstene og røgrør
Valgfrie specialefag og erhvervsrettet påbygning. Mindst 1 og højst 5  valgfrie kursusuger vælges

GF2

Indhold på skoleophold
 • Elteknik
 • Fyringsteknik
 • Kedel- og ovnlære
 • Kundepleje
 • Lovgivning
 • Måleteknik
 • Renseteknik
 • Skorstensteknik
 • Digitale værktøjer
 • Branchekendskab
 • Dansk
 • Matematik
 • Naturfag
 • Elementær brandbekæmpelse

H1

Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • El-teknik
 • Energitjek og kundeservice
 • Fyringsteknik - fossile brændsler
 • Målemetodik
 • Tegningsforståelse
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Indregulering af ildsteder

Indhold i oplæringsperiode mellem GF2 & H1
 • Værktøjskendskab
 • Skortensfejning
 • Røgrørsrensning
 • Brændeovnsrensning
 • Kedelrensning på oliefyr
 • Fejlfinding på oliefyr
 • Brandpræventivt tilsyn, del 1
 • Vejledning om skorstene og røgrør
 • Vejledning om biobrændsel
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Kommunikation med kunder

H2

Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Forebyggende miljøforanstaltninger
 • Tæthedsprøvning
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Målemetodik
 • Projekt
 • Tegningsforståelse
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Fagrelateret it

Indhold i oplæringsperiode mellem H1 & H2
 • Rensning af skorsten og røgrør
 • Udfræsning af skorstene
 • Rensning af ventilationsaggregater
 • Rensning af ventilationskanaler
 • Brandpræventivt tilsyn, del 2
 • Fejlfinding på skorstene og røgrør
 • Vejledning om skorstene og røgrør
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Egenkontrol af måleudstyr
 • Kontrolmåling af oliefyr
 • Behandling af måleresultater
 • Vejledning om biobrændsel
 • Kommunikation med kunder

H3

Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Projekt
 • Rapportering
 • Renseteknik
 • Ventilationsteknik

Valgfrit specialefag:
Optimering af skorstene

Indhold i oplæringsperiode mellem H2 & H3
 • Rensning og servicering af pillebrændeovne
 • Rensning af halmfyr
 • Rensning og servicering af biobrændselsanlæg
 • Kontrolmåling af biobrændselsfyr
 • Fejlfinding på biobrændselsanlæg
 • Indregulering af biobrændselsfyr
 • Fejlfinding på ventilationssystemer
 • Måling på ventilationsanlæg
 • Brandpræventivt tilsyn, del 3
 • Bygning/renovering af skorstene
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Kommunikation med kunder
 • Kommunikation med samarbejdspartnere
 • Vejledning om kedelanlæg og bygningsforhold
 • Vejledning om skorstene og røgrør

H4

Indhold på skoleophold
 • Dokumentation, love og bestemmelser
 • Energi og kundeservice
 • Fyrings- og forbrændingsteknik biobrændsel
 • Fyringsteknik - fossile brændsler
 • Renseteknik
 • Skorstensteknik

Valgfrit specialefag:
Varmeanlægsforståelse
Valgfrit specialefag:
Vådrens - ventilationsteknik

Indhold i oplæringsperiode mellem H3 & H4
 • Tilmelding af ildsteder og skorstene
 • Brandpræventivt tilsyn, del 4
 • Kedelanlægsforståelse
 • Kvalitetssikring af eget arbejde
 • Ekspansionsforhold
 • Rådgivning om akkumuleringsbeholdere
 • Rådgivning om anlægssikkerhed
 • Kommunikation med kunder
 • Kommunikation med samarbejdspartnere
 • Rådgivning om kedelanlæg og bygningsforhold
 • Rådgivning om skorstene og røgrør
arrow-up