Om uddannelsen

Jobområder

Kontakt

Sådan bliver du skorstensfejer

Vil du høre mere om uddannelsen eller er du interesseret i at lave en uddannelsesaftale, så kontakt skorstensfejeruddannelsens faglige udvalg ved at sende en mail til stjernholm@skorstensfejeren.dk.

Med en uddannelsesaftale i en skorstensfejervirksomhed, kan du starte direkte på grundforløbets 2. del (GF 2), næste hold starter den 5. august 2024.  

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og oplæring i en virksomhed. EUC Syd i Tønder er den eneste erhvervsskole i Danmark, der uddanner skorstensfejere. 

Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i læreplads- og skoleperioderne. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

  • Er du under 25 år, er din startløn som lærling typisk ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år. Din lærlingeløn stiger, mens du er under uddannelse.
  • Er du 25 år eller derover, er din startløn som lærling typisk højere. Den vil som regel ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området.

Lærlingelønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området.

Du kan læse mere på ug.dk